BOOKS
2006/09/15
Typography in Japan
IDEA Magazine

Typography in Japan
Published: 2006/09/15
Price: 定価3,960円/3,600+tax jp yen
ISBN 978-4-416-60609-4
「order」のリンクより(株)誠文堂新光社サイトのオンラインショッピングをご利用いただけます。送料やお支払いについての詳しい情報は、同サイトの案内に従ってください。
The revised and enlarged edition of Idea No.310: Typography in Japan 1995-2005.
Typography works of 66 Japanese designers to observe the rennovative changes over the turn of the century.
TEXT IN JAPANESE ONLY.

Designers:

Shoichi Akazaki, Shin Akiyama, Shintaro Ajioka, Taii Ashizawa, Yukio Azuma, Tatsuya Ariyama, Kazuo Ito, Yukihiro Unno, Tsuyoshi Endo, Tetsuya Ota, Shuichi Ogata, Kaoru Kasai, Mitsuo Katsui, Nobuyoshi Kikuchi, Yuji Kimura, Junichi Kusaka, Kudo Tsuyokatsu, Craft Ebbing & Co., Yoshinobu Kuwahata, Hitoshi Koizumi, Kazuya Kondo, Akira Saito (Veia), Eiji Sakagawa, Koichi Sakano, Jun Sato, Naoki Sato, Mayumi Sawachi, Masami Shimizu, Yoshihisa Shirai, Kohei Sugiura, George Sugishita, Seiichi Suzuki, Hitoshi Suzuki, Shin Sobue , Fumio Tachibana, Tztom Toda, Nobuo Nakagaki, Hideki Nakajima, Masayoshi Nakajyo, Yasuhito Nagahara, Gino Nakayama, Minoru Niijima, Hiroshi Nishino, Kazunari Hattori, Kenya Hara, Reiko Harajo, HeiQuiti Harata, FiSH design, Mitsuo Fukawa, Yasushi Fujimoto (CAP), Fragment, HOLON, Yukimasa Matzda, Shunichi Mamura, Ken Miki, Gow Michiyoshi, Milky Isobe, Hirokazu Mukai, Junichi Munetoshi, Reiko Mochizuki, Daishiro Mori, Kijyuro Yahagi, Nobuhiro Yamaguchi, Hideharu Yamada.