IDEA magazine310
2005/5
Typography in Japan 1995-2005

IDEA No.310
Published: 2005/5
Price: 定価3,457/3,143+tax jp yen soldout
「order」のリンクより(株)誠文堂新光社サイトのオンラインショッピングをご利用いただけます。送料やお支払いについての詳しい情報は、同サイトの案内に従ってください。
Special Issue: Typography in Japan 1995-2005 / Introduction / Shin Akiyama, Shintaro Ajioka, Yukio Azuma, Tatsuya Ariyama, Yukihiro Unno, Tetsuya Ota, Shuichi Ogata, Kaoru Kasai, Mitsuo Katsui, Nobuyoshi Kikuchi, Yuji Kimura, Junichi Kusaka, Kudo Tsuyokatsu, Craft Ebbing & Co., Yoshinobu Kuwahata, Hitoshi Koizumi, Kazuya Kondo, Akira Saito (Veia), Koichi Sakano, Jun Sato, Naoki Sato, Mayumi Sawachi, Masami Shimizu, Yoshihisa Shirai, Kohei Sugiura, George Sugishita, Seiichi Suzuki, Hitoshi Suzuki, Shin Sobue, Fumio Tachibana, Tztom Toda, Nobuo Nakagaki, Hideki Nakajima, Masayoshi Nakajyo, Yasuhito Nagahara, Minoru Niijima, Kazunari Hattori, Kenya Hara, HeiQuiti Harata, FiSH design, Mitsuo Fukawa, Fragment, HOLON, Yukimasa Matzda, Shunichi Mamura, Ken Miki, Gow Michiyoshi, Milky Isobe, Hirokazu Mukai, Junichi Munetoshi, Reiko Mochizuki, Daishiro Mori, Kijyuro Yahagi, Nobuhiro Yamaguchi, Hideharu Yamada / Comment and Biography / Contact Address / A perspective on the present state of typography in Japan: Taro Yamamoto / The 10 years, this 10 years, that 10 years–standing on a road of the eternal way of typography: Jiro Katashio / Round-table Talk: Seven Lamps of Typography atendee: Junichiro Kori, Yoshihisa Shirai, Kiyonori Muroga / Bibliography / InformationCover: Yoshihisa Shirai

Typography in Japan 1995-2005
IDEA special issue “Typography in Japan 1995-2005” consists of the work of 55 participants. The issue will help overviewing the changes and constants in japanese typography during the past decade.

310-2