IDEA magazine354
2012/09
Alternative History of Publishing in Japan 1923 -1945: Books Beautiful Truly.

IDEA No.354
Published: 2012/09
Price: 定価3,111円/2,829+tax jp yen soldout
「order」のリンクより(株)誠文堂新光社サイトのオンラインショッピングをご利用いただけます。送料やお支払いについての詳しい情報は、同サイトの案内に従ってください。
Alternative History of Publishing in Japan 1923 -1945: Books Beautiful Truly.
Miyatake Gaikotsu, Ito Chikusui, Sakamoto Atsushi, Umehara Hokumei, Takeuchi Michinosuke, Kitahara Tetsuo, Hasegawa Minokichi, Haruyama Yukio, Hirai Ko, Iwasa Toichiro, Tamaru Takuro, Fukuhara Shinzo, Okamura Yushi, Uemura Masuro, Yanagi Muneyoshi, Jugaku Bunsho, Nishikawa Mitsuru, Yamazaki Akira, Egawa Masayuki, Kusano Sadayuki, Noda Seizo, Yamamoto Takeo, Kojiro Tanesuke, Saito Shozo, Iwamoto Wasaburo, Hirose Chika, Izawa Jiro, Aki Shunosuke, Hirai Hiroshi, Shimo Taro, Moriya Hitoshi

Text: Khori Junichiro
Text and Cooperation: Tobirano Rabbito, Takahashi Nobuyuki, Muroga Kiyonori, Shirai Yoshihisa
Typeface Information: Okazawa Yoshihide
Editorial Cooperation: Kawamoto Kaname
Photograph: Yamada Yoshihiro
Special Thanks: Kotani Koji for the Manuscript of
One Thousand and One-Second Stories
(photo by Oshima Takuya)

Cover Artwork from Takei Takeo, “Chijyo no Matsuri” (Aoi shobo, 1938)

354表1

Miyatake Gaikotsu

idea354_miyatake_sl

Ito Chikusui

idea354_ito_sl

Sakamoto Atsushi
Umehara Hokumei
Takeuchi Michinosuke
Kitahara Tetsuo

idea354_kitahara_sl

Hasegawa Minokichi

idea354_hasegawa_sl

Haruyama Yukio
Hirai Ko
Iwasa Toichiro

idea354_iwasa_sl

Tamaru Takuro
Fukuhara Shinzo
Okamura Yushi
Uemura Masuro
Yanagi Muneyoshi

idea354_yanagi_sl

Jugaku Bunsho
Nishikawa Mitsuru
Yamazaki Akira

idea354_yamazaki_sl

Egawa Masayuki

idea354_egawa_sl

Kusano Sadayuki
Noda Seizo
Yamamoto Takeo

idea354_yamamoto_sl

Kojiro Tanesuke
Saito Shozo
Iwamoto Wasaburo
Hirose Chika
Izawa Jiro
Aki Shunosuke

idea354_aki_sl

Hirai Hiroshi
Shimo Taro

idea354_shimo_sl

Moriya Hitoshi

20th Century Editorial Odyssey
Vol. 6 Book Labyrinth of Yoshihiro Yonezawa
by Yuichi Akata & Barbora
Photo by Takashi Shima

idea354_eo_sl

Emil Ruder: Fundamentals
Vol. 4 Rhythm
Design: Helmut Schmid, Translation: Roy Cole, Ikue Amemiya

Emil Ruder’s ‘fundamentals’ and his magnum opus ‘Typographie’

idea354_ruder_sl

Margins of Design
Vol. 4 Naoki Sato
Interview & Design by Yuma Harada, Text by Tomomi Tada, Photo by Yoshiro Masuda

idea354_henen4_sl

Information & Review